De nieuwe online tool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. Met Sport NL Groen krijgen sportclubs gratis advies over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Behalve duurzaamheidsadvies, kunnen sportclubs informatie inwinnen over landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden. Clubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen.

Zonnepanelen

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. De gezamenlijke missie is om in 2030 in de sportsector al een CO2-reductie van 49 procent te realiseren- ten opzichte van 1990. In Nederland gaat het om 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt.

Sport NL Groen biedt daar een waardevolle bijdrage in. Het is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. Behalve duurzaamheidsadvies van energiecoaches, kunnen sportclubs informatie krijgen over landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden. Clubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen.

Ga naar Sport NL Groen

Routekaart Verduurzaming Sport

Sport NL Groen is een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. De volgende organisaties werken gezamenlijk aan het realiseren van de missie en ambities van deze Routekaart: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Sport NL Groen is ontwikkeld en wordt onderhouden door het bedrijf CFP Green Buildings.