Milieuvriendelijk beheer van sportterreinen gaat over goed onderhoud en beheer zonder dat het schade toebrengt aan de omgeving, zowel nu als in de toekomst.

Kunststof atletiekbaan met natuurgras middenterrein
Natuurgras

Het is van groot belang om dit op milieuvriendelijke wijze te doen zowel voor de natuur als voor de sporter. Dat betekent dat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van pesticiden en andere chemische middelen zodat de negatieve invloed op de biodiversiteit en het bodemleven beperkt blijft. De eerste en meest logische stap in het pesticidenvrij beheer is het voorkómen van problemen: preventie. De essentie hiervan is het streven naar een gezonde, gesloten en robuuste grasmat, met de meest geschikte grassen en waar mogelijk het beperken van stress.

Lees meer informatie over milieuvriendelijk veldbeheer op: