7 december 2022

Accounts voor toegang vernieuwde Kwaliteitszorgsysteem

Het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur is een van de zes doelen van het in 2018 getekende Sportakkoord. De ambitie uit het Sportakkoord is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. Een van de opdrachten uit het Sportakkoord was het realiseren van een platform en het vernieuwen van het verouderde Kwaliteitszorgsysteem.

Op 1 januari 2023 zal het platform Sportinfrastructuur met het vernieuwde Kwaliteitszorgsysteem sportaccommodatie volledig operationeel zijn. Met Sportinfrastructuur is het digitale platform gecreëerd dat alle expertise op het gebied van sportaccommodaties eenvoudig toegankelijk maakt. Het platform bevat de juiste kennis en producten voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de nieuwbouw, renovatie, exploitatie, gebruik of het beheer van binnen- en buitensportaccommodaties in Nederland. Denk aan gemeenten, sportclubs, sportbonden, aannemers, keuringsinstituten, adviesbureaus of architecten. Sportinfrastructuur faciliteert de branche en helpt sportend Nederland aan een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.

De afgelopen tweeëneenhalf jaar zijn veel betrokken partijen actief meegenomen in de ontwikkeling van het platform. Daarin hebben sportbonden, gemeenten en marktpartijen een belangrijke bijdrage geleverd, waarvoor dank. Vanaf 1 januari 2023 heeft iedere bezoeker een (betaalde) account nodig om toegang te krijgen tot het Kwaliteitszorgsysteem. Accounts zijn persoonsgebonden. Kosten accounts marktpartijen:

 • 1 account (voornamelijk ZZP-ers): jaarlijks € 1.500,-
 • 2-5 accounts: jaarlijks € 3.000,-

Iedere actieve doelgroep in het systeem heeft doelgroep gebonden rechten toegewezen gekregen. Hieronder een overzicht van rechten en rollen per marktpartij:

Aannemer/Leverancier

De medewerker van de aannemer of leverancier die in het bezit is van een account heeft toegang tot:

Voorschriften

 • Inzien van voorschriften gecategoriseerd per sport.

Procedures

 • Toegang tot procedures voor certificeren van sportaccommodaties

Sportproductenlijst

 • Overzicht van goedgekeurde sportproducten per sport waarbij voor de aannemer/leverancier inzicht in de testrapporten welke zijn gekoppeld aan de aannemer/leverancier.

Accommodatiepaspoort

 • Downloaden van certificaten van accommodaties waaraan zijn of haar aannemer/leverancier is gerelateerd.
 • Downloaden van keuringsrapporten van accommodaties waaraan zijn of haar aannemer/leverancier is gerelateerd.

Kennisbank

 • Toegang tot alle kennisartikelen

Producent

De medewerker van de producent die in het bezit is van een account heeft toegang tot:

Voorschriften

 • Inzien van voorschriften gecategoriseerd per sport.

Procedures

 • Toegang tot procedures voor certificeren van sportaccommodaties

Sportproductenlijst

 • Overzicht van testrapporten die gerelateerd zijn aan goedgekeurde sportproducten die die gefabriceerd zijn door de producent waar hij of zij voor werkt

Accommodatiepaspoort

 • Downloaden van certificaten van accommodaties waaraan producent is gerelateerd
 • Downloaden van keuringsrapporten van accommodaties waaraan producent is gerelateerd

Kennisbank

 • Toegang tot alle kennisartikelen

Consultant/ Architect

De medewerker van de fabrikant die in het bezit is van een account heeft toegang tot:

Voorschriften

 • Inzien van voorschriften gecategoriseerd per sport.

Procedures

 • Toegang tot procedures voor certificeren van sportaccommodaties

Sportproductenlijst

 • Overzicht van goedgekeurde sportproducten per sport

Accommodatiepaspoort

 • Downloaden van certificaten van accommodaties waar de consultant aan gerelateerd is
 • Downloaden van keuringsrapporten van accommodaties waar de consultant aan gerelateerd is

Kennisbank

 • Toegang tot alle kennisartikelen

Aanmeldprocedure

 1. Meld u via info@sportinfrastructuur.nl aan.
 2. Geef de naam en email adres van de desbetreffende medewerker door (marktpartrijen max. 5 personen).
 3. Geef adres organisatie aan.
 4. Geef factuur adres en eventuele PO-nummer door.
 5. Bij het volledig aanleveren van de gegevens ontvangt de desbetreffende medewerker via Microsoft een uitnodiging waarin vervolgstappen staan om toegang te krijgen tot het platform.

Wanneer de aanmelding niet goed verloopt, dan kunt u contact opnemen met info@sportinfrastructuur.nl.