Sportinfrastructuur.nl

Sportinfrastructuur.nl is hét startpunt voor iedereen die aan de slag wil met de realisatie, exploitatie en renovatie van veilige en duurzame sportaccommodaties.

De kwaliteit van het aanleggen van sportaccommodaties in Nederland is al jarenlang van hoog niveau door de structurele aandacht en een intensieve samenwerking tussen de sport, gemeenten en de realiserende partijen.

Om een toekomstbestendige sportsector te realiseren, willen we met elkaar een duurzame (energieneutrale en milieuvriendelijke) sportinfrastructuur ontwikkelen voor iedereen die in Nederland sport en beweegt.

Het digitale platform sportinfrastructuur.nl biedt interne en externe stakeholders toegang tot alle benodigde kennis en producten, die nodig is bij het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland. VSG, BSNC en NOC*NSF zijn de drie initiatiefnemers van dit digitale platform.

Sport NL Groen

De nieuwe online tool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. Met Sport NL Groen krijgen sportclubs gratis advies over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen.

Lees verderNOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

Energietransitie

Sportaccommodaties kunnen bijdragen aan een beter milieu door het gebruik van energie te reduceren of door zelf energie op te wekken.

Lees verderNOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

Sporters moeten erop kunnen vertrouwen dat de sportomgeving veilig is en een eerlijke competitie kan worden gespeeld

Nieuws

Het laatste nieuws op het gebied van sportinfrastructuur.

Meer nieuws

16 mei 2024

Procedures mineraal gevulde voetbalvelden

Naar aanleiding van het meest recente programmaraad overleg is een taakgroep gestart met het onderzoek naar een herziening van de procedures rondom minerale kunstgras voetbalvelden.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

29 april 2024

Laat uw lichtmasten tijdig controleren op stabiliteit en sterkte

Recente incidenten, waarbij lichtmasten rond sportvelden omvielen, roepen de vraag op aan welke eisen sportveldverlichtingsinstallaties moeten voldoen. Het in de toekomst voorkomen van dit soort incidenten is daarbij een hoofddoel. Onderzocht wordt of een certificeringsplicht onderdeel kan worden van het Kwaliteitszorgsysteem.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron