Sportinfrastructuur.nl

Sportinfrastructuur.nl is hét startpunt voor de juiste regelgeving, kennis en producten bij nieuwbouw, renovatie en beheer voor de realisatie van een kwalitatief goede, veilige en duurzame sportinfrastructuur in Nederland.

De kwaliteit van het aanleggen van sportaccommodaties in Nederland is al jarenlang van hoog niveau door de structurele aandacht en een intensieve samenwerking tussen de sport, gemeenten en de realiserende partijen.

Om een toekomstbestendige sportsector te realiseren, willen we met elkaar een duurzame (energieneutrale en milieuvriendelijke) sportinfrastructuur ontwikkelen voor iedereen die in Nederland sport en beweegt.

Het digitale platform sportinfrastructuur.nl biedt interne en externe stakeholders toegang tot alle benodigde kennis en producten, die nodig is bij het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland. VSG, BSNC en NOC*NSF zijn de drie initiatiefnemers van dit digitale platform.

Milieuvriendelijk veldbeheer

Milieuvriendelijk beheer van sportterreinen gaat over goed onderhoud en beheer zonder dat het schade toebrengt aan de omgeving, zowel nu als in de toekomst.

Lees verderNOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

Sport NL Groen

De nieuwe online tool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. Met Sport NL Groen krijgen sportclubs gratis advies over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen.

Lees verderNOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

Energietransitie

Sportaccommodaties kunnen bijdragen aan een beter milieu door het gebruik van energie te reduceren of door zelf energie op te wekken.

Lees verderNOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron
Sportcomplex Nije Westermar

Sporters moeten erop kunnen vertrouwen dat de sportomgeving veilig is en een eerlijke competitie kan worden gespeeld

Nieuws

Het laatste nieuws op het gebied van sportinfrastructuur.

Meer nieuws

28 februari 2023

Implementatie Kwaliteitszorgsysteem Sportinfrastructuur voor Tennis en Padel uitgesteld tot 1 oktober 2023

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het private certificeringssysteem voor de bouw van sportaccommodaties in Nederland vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl. Onderdelen van dit doorontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem zijn onder andere voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Dit nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties is per 1 januari 2023 van kracht geworden.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

31 januari 2023

Handreiking voor omgang met padel en geluidsproblematiek beschikbaar

‘Een praktisch handvat dat partijen kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid’.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron