Nieuws

Het laatste nieuws op gebied van sportinfrastructuur

Filter nieuws op

Alle nieuwsberichten

28 februari 2023

Implementatie Kwaliteitszorgsysteem Sportinfrastructuur voor Tennis en Padel uitgesteld tot 1 oktober 2023

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het private certificeringssysteem voor de bouw van sportaccommodaties in Nederland vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl. Onderdelen van dit doorontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem zijn onder andere voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Dit nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties is per 1 januari 2023 van kracht geworden.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

31 januari 2023

Handreiking voor omgang met padel en geluidsproblematiek beschikbaar

‘Een praktisch handvat dat partijen kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid’.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

26 januari 2023

Accounts gemeenten voor toegang vernieuwde Kwaliteitszorgsysteem

Het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur is een van de zes doelen van het in 2018 getekende Sportakkoord. De ambitie uit het Sportakkoord is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. Een van de opdrachten uit het Sportakkoord was het realiseren van een platform en het vernieuwen van het verouderde Kwaliteitszorgsysteem.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

12 december 2022

Implementatie tennis en padel Kwaliteitszorgsysteem sportinfrastructuur

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het private certificeringssysteem van sportaccommodaties vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl. Onderdelen van dit doorontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem zijn voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties gaat per 1 januari 2023 van start.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

12 december 2022

Implementatie indoor sportaccommodaties Kwaliteitszorgsysteem sportinfrastructuur

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het private certificeringssysteem van sportaccommodaties vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl. Onderdelen van dit doorontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem zijn voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties gaat per 1 januari 2023 van start.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

7 december 2022

Accounts voor toegang vernieuwde Kwaliteitszorgsysteem

Het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur is een van de zes doelen van het in 2018 getekende Sportakkoord. De ambitie uit het Sportakkoord is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. Een van de opdrachten uit het Sportakkoord was het realiseren van een platform en het vernieuwen van het verouderde Kwaliteitszorgsysteem.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

7 december 2022

Van Sportvloerenlijst naar Sportproductenlijst

Op de sportproductenlijst, voorheen sportvloerenlijst, staan alle sportproducten vermeld die goedgekeurd zijn voor competitiegebruik en trainingen van de betreffende sport en komen in aanmerking voor een certificaat. De producten op de lijst helpen de opdrachtgever te voldoen aan haar wettelijke zorgplicht dat het product geschikt is en voldoet aan de sportveiligheid en sportkwaliteit eisen voor beoogd gebruik. Tevens geeft de lijst inzicht in de geschikte producenten en aannemers/leveranciers die het betreffende sportproduct kunnen realiseren.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

30 november 2022

NOCNSF-KNVB2-15 norm versie 2019

De gemeenten, sport en markt zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek om de toepassing van de KNVB2-15 norm in de praktijk te optimaliseren. Om dit effectief te kunnen doen volgt het College van Deskundigen relevante ontwikkelingen op de voet en is recent een gezamenlijk onderzoek op meerdere aspecten uitgevoerd.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

20 oktober 2022

Projectupdate Kwaliteitszorgsysteem

Een van de opdrachten uit het Sportakkoord was het vernieuwen van het verouderde Kwaliteitszorgsysteem. Via deze projectupdate informeren we alle betrokkenen (bonden, gemeenten, marktpartijen) over de laatste stand van zaken in de aanloop naar de oplevering op 31 december 2022.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

13 juli 2022

Verslag College van Deskundigen

Op 4 juli jl. is het College van Deskundigen bij elkaar geweest.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

Resultaten worden geladen