Programmaraad

Het huidige College van Deskundigen vervult op dit moment de rol van Programmaraad welke in oprichting is en na een goede overdracht operationeel wordt.

Eerstvolgende programmaraad overleg

4
juli
2022

Agenda eerstvolgende programma raad overleg

07:00 tot 08:30 uur - -

Thema:

Agenda

Agenda:

  1. Taakgroep voortgang KNVB norm onderzoek
  2. Taakgroep infill zand
  3. Norm E-bodemas
  4. Overdracht naar programmaraad

Nieuws vanuit de programmaraad

Het laatste nieuws op gebied van sportinfrastructuur.

Meer nieuws bekijken

College van Deskundigen leden

De volgende personen hebben zitting in het College van Deskundigen.

André de Jeu

Lid

Bob Thomassen

Secretaris

Christiaan Arends

Lid

Gosewin Bos

Lid

Leon van Leeuwen

Lid

Richard Kaper

Voorzitter

Ronald Huijser

Lid