8.Sportgrasbeheer

PH21

Laatst gewijzigd op: 1 juli 2024

1

Introductie

We willen allemaal een goed veld om op te sporten. Goed onderhoud en beheer is daarvoor erg belangrijk. Onderhoud en beheer van natuurgras sportvelden focust namelijk op sportkwaliteit van het grasveld, op een duurzame manier. In plaats van het bestrijden van ziekten en plagen richt goed grasbeheer zich op preventie. Dit is geïntegreerd sportgrasbeheer (ITM).

In dit kennisdossier vindt u alle relevantie informatie en hulpmiddelen voor goed sportgrasbeheer. Deze pagina is zo de one-stop-shop naar de belangrijkste kennis, voor zowel de vrijwilligers en bestuurders van sportverenigingen, als voor professionele beheerders van gemeenten en marktpartijen in het groen.

De volgende vijf korte filmpjes geven een mooie introductie over geïntegreerd sportgrasbeheer:

2

Motivatie

ITM vereist een gestructureerde, cyclische planmatige aanpak en kennis van ecologie en biologie. De monitoring van de veldkwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol. ITM omvat daarom alle beheer- en onderhoudsmaatregelen.

Kijk en luister het uitgebreide Webinar over geïntegreerd sportgrasbeheer van 6 september 2023 (1 uur).

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie en hulpmiddelen voor de implementatie van geïntegreerd sportgrasbeheer waar geïntegreerde gewasbescherming (IPM) onderdeel van is.

afbeelding
3

Nieuwe regelgeving 2024 en juridische aspecten

Regeling uitzonderingen gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden geactualiseerd per 20 april 2024. Zie infoblad.

Wat zijn de rechten en plichten van gemeenten, marktpartijen en verenigingen bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden?

4

Hulpmiddelen voor verenigingen

Bent u vrijwilliger of bestuurder van een vereniging? Hier vindt u de informatie over natuurgrasbeheer die voor de vereniging van belang is.

Voor verenigingsbestuurders en vrijwilligers heeft de KNVB interessante informatie over aanleg en onderhoud.

Het KCSB heeft enkele interessante artikelen over slimme beregening van een sportveld.

5

Hulpmiddelen voor professionele beheerders

Bent u een professionele grasveldbeheerder bij een gemeente of marktpartij in het groen? Hier vindt u de uitgebreide selectie aan hulpmiddelen over natuurgrasbeheer die voor u van belang kunnen zijn. En ook de informatie in onderdeel 3 kan interessant zijn.

Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer (ITM)
Deze handleiding helpt om de structurele kwaliteit van sportgras, zowel vanuit het perspectief van de gebruiker als vanuit het beheerperspectief, te verbeteren.

Bij de handleiding horen de volgende checklisten en formulieren:

1 Checklist gegevens organisatie van beheer en onderhoud Hulpmiddel om alle informatie met betrekking tot het beheer en onderhoud van een sportveld, vast te leggen.

2 Checklist beheerinformatie Hulpmiddel om de compleetheid van alle relevante beheerinformatie voor een veld te inventariseren.

3 Checklist onderhoudsmaatregelen en aandachtspunten Relevante aandachtspunten en suggesties voor de gangbare onderhoudswerkzaamheden.

4 Formulier schadedrempels Suggesties voor het vaststellen van eigen schadedrempels.

Veldwerkformulier ‘Slimme’ Excel veldwerkformulier voor gebruik op een tablet op het sportveld

Veldwerkformulier instructie Instructie voor gebruik ‘slimme’ Excel veldwerkformulier

5.1 Veldwerkformulier wedstrijdveld voor voetbal Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van een wedstrijdveld voor voetbal.

5.2 Veldwerkformulier voetbaltraining, korfbal, cricket, etc. Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van een trainingsveld voor voetbal en velden voor korfbal, cricket, etc.

5.3 Veldwerkformulier voor rugby Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van een wedstrijdveld voor rugby.

5.4 Veldwerkformulier honkbal en softbal Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van een honkbal- of softbalveld.

5.5 Veldwerkformulier atletiek Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van gras voor atletiek-activiteiten.

6 Legenda veldwerkformulieren Criteria en aanwijzingen voor het invullen van het veldwerkformulier.

7.1 Checklist gewasbeschermingsmonitor Hulpmiddel om aan te tonen dat gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig zijn gekozen en toegepast en dat het gebruik ervan wordt geëvalueerd.

7.2 Registratieformulier bestrijding en gebruik gewasbeschermingsmiddelen Hulpformulier om vast te leggen welke chemische, mechanische of biologische bestrijdingsmaatregelen zijn uitgevoerd of toegepast.

De formulieren 7.1 en 7.2 (of soortgelijke formulieren) zijn wettelijke vereisten mocht u in noodgevallen toch gewasbeschermingsmiddelen willen gaan toepassen.

Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer (IPM) Deze handreiking bevat de informatie om de afhankelijkheid en impact van gewasbeschermingsmiddelen voor sportvelden, zoveel mogelijk te beperken.

Voor marktpartijen in het groen heeft de BSNC een interessante kennisbank met veel factsheets en detailkalenders over natuurgrasonderhoud.

Voor gemeenten heeft de VSG een uitgebreid dossier over onderhoud en beheer van sportvelden. Deze wordt na een update z.s.m. beschikbaar gemaakt.

6

Monitoring milieuvriendelijk beheer

In opdracht van Routekaart Verduurzaming Sport voert Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) onderzoek uit onder de beheerders van grassportvelden van Nederlandse gemeenten.

7

Partners

Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de Routekaart Verduurzaming Sport. Op dit thema werken de volgende organisaties binnen de Routekaart samen:

afbeelding