30 november 2022

NOCNSF-KNVB2-15 norm versie 2019

De gemeenten, sport en markt zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek om de toepassing van de KNVB2-15 norm in de praktijk te optimaliseren. Om dit effectief te kunnen doen volgt het College van Deskundigen relevante ontwikkelingen op de voet en is recent een gezamenlijk onderzoek op meerdere aspecten uitgevoerd.

Op basis van Europese ontwikkelingen alsmede de uitkomst van dit onderzoek heeft het College van Deskundigen besloten om per 1 januari 2023 het addendum van de KNVB2-15 norm te handhaven op alleen de polymerische infill kunstgrasvelden.

Vanuit Europa worden binnen afzienbare tijd sturende besluiten verwacht op het gebied van toegevoegde microplastics. Het College van Deskundigen is van mening dat we gezamenlijk moeten inzetten op de doorontwikkeling van niet polymerische infills*. Dit type kunstgrasvelden heeft een duurzamere toekomst op het gebied van milieubelasting en gewenste sporttechnische waarde conform de KNVB2-15 norm. De gezamenlijke partijen VSG, BSNC en NOC*NSF gaan in overleg met de Rijksoverheid op welke manier we landelijke onderzoeken en innovaties kunnen inzetten om de norm, NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019, nog beter en toekomstbestendiger kunnen maken.

Het gezamenlijk onderzoek was erop gericht om op een aantal punten meer inzicht te krijgen in de meetverschillen die in de praktijk aan de orde waren. Dit onderzoek is gezamenlijk (G12-14 innovatieplatform Steden en Sport, leveranciers en aannemers, KNVB en NOC*NSF innovatiebudget) uitgevoerd, zodat iedereen zijn of haar kennis heeft ingebracht en iedereen leert van de uitkomsten. De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken leiden bij het College van Deskundigen tot de conclusie dat de toekomst ligt bij niet polymerische infills*.

De verwachting is dat polymerische infill kunstgrasvelden vanwege genoemde ontwikkelingen en omstandigheden gaandeweg gaan verdwijnen uit het beeld van de sportvelden. In dit perspectief is besloten dat per 1 januari 2023 het addendum van de KNVB2-15 norm alleen van toepassing blijft op polymerische infill kunstgrasvelden. Voor alle andere typen kunstgrasvelden geldt het addendum daarmee niet meer.

Polymeer infill: systemen met niet-biologisch afbreekbare polymeer infill (polymeer volgens ECHA-definitie)

Biologisch afbreekbare infill: systemen met biologisch afbreekbare polymere infill (polymeer volgens ECHA-definitie) zonder niet-biologisch afbreekbare polymere vulling.

Natuurlijke infill: Systemen die niet-chemisch gemodificeerde infill van natuurlijk organisch materiaal bevatten zonder polymere infill of biologisch afbreekbare infill.

Minerale infill: Systemen gevuld met alleen vaste, niet-organische infill zonder toevoeging van polymeer.

Niet gevuld: Systemen zonder enige infill.