12 december 2022

Implementatie indoor sportaccommodaties KZS

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het private certificeringssysteem van sportaccommodaties vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl.

Onderdelen van het doorontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem zijn voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties gaat per 1 januari 2023 van start.

In overleg met de bedrijfscommissie van de VSG (Vereniging Sport Gemeenten) en NOC*NSF is afgesproken om de start van het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor indoor sportaccommodaties verder uit te werken in 2023 waarmee implementatie en certificering van binnen sportaccommodaties per 1 januari 2024 een feit is voor sportgebruik.

Bij de uitwerking worden de procedures en handleidingen, die zich op bepaalde onderdelen anders tot elkaar verhouden dan bij buitensportaccommodaties, nader uitgewerkt en passend gemaakt. Tot dat moment, dus tijdelijk, is het sterk aan te bevelen om contact op te nemen met de individuele sportbonden voor de juiste informatie. Dit om te voorkomen dat er onbedoeld fouten sluipen in de programma’s van eisen die worden opgesteld.