12 december 2022

Implementatie tennis en padel Kwaliteitszorgsysteem sportinfrastructuur

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het private certificeringssysteem van sportaccommodaties vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl. Onderdelen van dit doorontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem zijn voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties gaat per 1 januari 2023 van start.

In overleg met de brancheverenigingen VTN (Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland) en VPN (Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland), de tennis- en padelbond KNLTB en NOC*NSF is afgesproken om de start van het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor tennis en padel uit te stellen tot 1 april 2023. Dit geeft NOC*NSF, KNLTB, VTN en VPN de ruimte om de procedures en handleidingen, die zich op bepaalde onderdelen anders tot elkaar verhouden dan bij andere veldsporten, nader uit te werken en passend te maken.