29 februari 2024

Velden en banen gaan door invoering hercertificering langer mee

Net als een auto gaat een sportveld of -vloer niet eeuwig mee. Er is een economische en er is een technische levensduur die vervanging noodzakelijk maken.

In de praktijk gaan veel eigenaren meer uit van die economische dan van die technische kant, waardoor sportieve faciliteiten niet zelden eerder worden vernieuwd dan noodzakelijk. Daarom voert Sportinfrastructuur hercertificering in.

Met de invoering van hercertificering hoopt Sportinfrastructuur dat velden en banen straks langer meegaan. De resultaten bij de KNVB waren na invoering van het herkeuren direct positief. De reden hiervoor was het besef dat onderhoud en goede monitoring benodigd is om velden langer te laten voldoen. Extra investeringen in het onderhoud van een veld zijn overigens goed te onderbouwen. Een investering van een half miljoen euro voor een sportaccommodatie die in tien jaar tijd wordt afgeschreven, betekent bij een jaar extra speeltijd een besparing van vijftigduizend euro.

In het voetbal is het opnieuw keuren van velden al sinds 2010 ingeburgerd. Ook in het hockey is het herkeuren van velden al lange tijd gemeengoed. Waar eerst de hockeybond zelf het initiatief nam, ligt dit sinds twee jaar bij de eigenaren. Het korfbal en de atletiek zijn aan het volgen, bij atletiek bestaat wel een visuele inspectie op de reglementseisen. Ook voor het hercertificeren van binnensportaccommodaties bestaan inmiddels vergevorderde plannen. Maar daarover worden de laatste gesprekken met de stakeholders momenteel nog gevoerd.

Visueel en sporttechnisch

Er staan op het vlak van certificering dus veel veranderingen op stapel, maar het zijn positieve veranderingen. De reden dat het niet in alle sporten gelijk opgaat, is dat er nog volop data worden verzameld. Er wordt gekeurd om er zeker van te zijn dat een bestaand veld nog aan minimale sporttechnische eisen voldoet en er daarmee overal, onder vergelijkbare voorwaarden, wedstrijden op kunnen worden gespeeld.

Atletiek heeft nog niet de beschikking over voldoende data om zaken als de schokabsorptie tijdens de levensduur om te zetten in minimale voorschriften. Een atletiekbaan wordt op dit moment wel al visueel geïnspecteerd op het wedstrijdreglement, denk aan de afmetingen van een slingerkooi. Hieraan wordt een sporttechnische keuring toegevoegd. Op dat vlak wordt in eerste instantie data opgehaald en vindt er geen afkeuring plaats.

Vervanging uitstellen

Een certificaat geldt in het geval van voetbalvelden voor een termijn van acht jaar. Vervolgens kan die voor iedere twee jaar worden verlengd. In de hoofden van de meeste eigenaren is de economische afschrijving een eigen leven gaan leiden en wordt op basis daarvan na tien jaar het veld vervangen. Maar het is helemaal niet vanzelfsprekend dat het veld na die tien jaar ook daadwerkelijk niet meer voldoet aan de sporttechnische vereisten. Sterker nog: er zijn aanwijzingen dat veel velden sporttechnisch nog niet zijn afgeschreven en in principe langer gebruikt kunnen worden. Tien jaar is niet uitzonderlijk, twaalf jaar lijkt ook haalbaar voor sommige velden. De nu ingevoerde hercertificeringstermijn is daarom vastgesteld twee jaar voorafgaand aan de nu gemiddelde levensduur van een veld. Het ontvangen inzicht door hercertificering kan de eigenaren geld besparen doordat tijdig inzicht wordt gegeven over de kwaliteit van een veld.

Garantie

Een ander voordeel van het meten van kwaliteit tijdens de levensduur is dat opdrachtgevers hiermee de mogelijkheid krijgen om garantie op geleverd werk af te stemmen op de geldigheid van een certificaat. Garanties blijven altijd onderdeel van de afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar met hercertificeren hopen we opdrachtgevers meer handvatten te bieden omtrent garantieafspraken.

Om de mogelijkheid beter onder de aandacht te brengen van de betrokken eigenaren, gaan we ervoor zorgen dat ook de uitnodiging ervoor meer op die van de APK-keuring lijkt. Niet langer de omweg via de VSG of sportclub, maar rechtstreeks een bericht vanuit Sportinfrastructuur.nl. Wie over een account van sportinfrastructuur beschikt, ziet de suggestie voor hercertificering automatisch opduiken in zijn of haar scherm. Sportverenigingen kunnen daarnaast nog altijd door de bond worden geïnformeerd over het verlopen van het certificaat.

Moment van keuren

Voordat het certificaat verloopt, heeft de eigenaar een half jaar de tijd om met een keuring door een erkend instituut aan te tonen dat de sportaccommodatie voldoet aan de minimale eisen. De testresultaten dienen vanaf het moment van invoeren via Sportinfrastructuur te worden verwerkt, net zoals met nieuwbouw- en renovatietrajecten. Als alles goed verloopt, ontvangt de eigenaar een nieuw certificaat voor de vastgestelde periode.

Doordat de certificaten op een vastgestelde datum verlopen (voetbal, hockey en korfbal op 1 juli en atletiek, honk- en softbal op 1 januari), is het voor eigenaren eenvoudig om de meetmomenten in te plannen.

Voorbeelden

Rekenvoorbeeld voetbal, hockey en korfbal:

Keuring 23 maart 2024 en hercertificeringstermijn 8 jaar*. Verval certificaat op 1 juli 2032 Keuring 23 oktober 2024 en hercertificeringstermijn 8 jaar*. Verval certificaat op 1 juli 2032

Rekenvoorbeeld atletiek en honk- en softbal:

Keuring 23 maart 2024 en hercertificeringstermijn 4 jaar*. Verval certificaat op 1 januari 2028 Keuring 23 oktober 2024 en hercertificeringstermijn 4 jaar*. Verval certificaat op 1 januari 2029

Omslagpunt ligt op 1 juli *termijn in indicatief

Extra data

Keuringen leveren informatie op, herkeuringen dus ook. Die informatie komt uiteindelijk terecht in de databank van Sportinfrastructuur.nl. Vanaf die plek komt het weer ter beschikking van de sector. Herkeuringen zijn, net als keuringen, dus niet alleen een middel om gegarandeerd veilig en eerlijk te blijven sporten, maar ook om de kennis van fabrikanten en gebruikers verder te verfijnen. Op dit moment komt deze informatie nog via rapporten, in PDF- formaat, binnen. Er wordt hard gewerkt om hier echte data van te maken. Uiteindelijk en indirect komt hercertificering niet alleen de eigenaren en de gebruikers van velden ten goede, maar van de hele sportwereld.

Afspraken:

Voetbal:

8 jaar na aanleg en vervolgens iedere 2 jaar (sporttechnisch en visueel).

Hockey:

Zandvelden: 13 jaar na aanleg en vervolgens iedere 2 jaar (sporttechnisch en visueel).

Semi en watervelden: 9 jaar na aanleg en vervolgens iedere 2 jaar(sporttechnisch en visueel).

Atletiek:

Spuitfinish: iedere 3 jaar visueel op het reglement en veiligheid. Daarnaast om de drie jaar ook sporttechnisch.

Sandwich: iedere 3 jaar visueel op het reglement en veiligheid. Daarnaast om de drie jaar ook sporttechnisch.

Volkunststof: iedere 3 jaar visueel op het reglement en veiligheid. Daarnaast vanaf jaar 9 om de 3 jaar sporttechnisch.

Korfbal:

Invoering hercertificeren vanaf 1 januari 2025.

Velden met de afmetingen 40x20 en 10 jaar oud zijn worden in 2025 en 2026 gehercertificeerd.

Velden met de afmetingen 60x30 dienen per 2026 te zijn vervangen voor de nieuwe afmetingen 20x40.

Heroriëntatie moment op basis van data voor afgesproken hercertificeringstermijn van 10 jaar vindt plaats in de programmaraad eind 2026.

Invoering hercertificeren via sportinfrastructuur.nl

Wanneer eigenaren van sportaccommodaties een instituut opdracht hebben gegeven voor hercertificering van een veld, dan zal het instituut vanaf 1 januari 2025 het keuringsrapport via sportinfrastructuur uploaden. Het verlengde certificaat wordt vervolgens via het accommodatiepaspoort gedeeld met eigenaren van sportaccommodaties.