3 mei 2022

Keuringsinstituten en NOC*NSF geven nieuwe impuls aan KZS

Het platform Sportinfrastructuur omvat steeds meer informatie over sporttechnische zaken en wordt begin 2023 volledig opgeleverd. Een belangrijk onderdeel is het Kwaliteitszorgsysteem, dat dit jaar wordt uitgebreid met een keuringsportaal. Keuringsinstituten Kiwa ISA Sport, SGS Intron, Sports Labs, UGent en NOC*NSF slaan hierbij de handen opnieuw ineen om het keuringsportaal de komende jaren door te ontwikkelen.

De geaccrediteerde keuringsinstituten controleren de kwaliteit van sportaccommodaties en toetsen of een sportaccommodatie voldoet aan alle voorschriften en reglementen voor een veilig, kwalitatief en eerlijk gebruik ervan. “Met de komst van het nieuwe keuringsportaal wordt deze werkwijze overzichtelijker, toegankelijker, makkelijker en flexibeler”, zegt Yannick Peij van Sports Labs. Doordat alle meetresultaten op dezelfde manier worden vastgelegd, wordt de manier van rapporteren bovendien eenduidiger en efficiënter. “We willen hiermee een level playing field introduceren met toegankelijke werkmethodes”, zegt Bob Thomassen, projectleider Kwaliteitszorgsysteem bij NOC*NSF. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF en de branchevereniging BSNC zijn met elkaar in overleg om het beheer van die werkmethoden in de toekomst onder te brengen in een stichting.

De keuringsinstituten en NOC*NSF werkten al geruime tijd samen. Door de komst van het platform Sportinfrastructuur krijgt die samenwerking een nieuwe impuls. “Deze vernieuwde overeenkomst biedt ons de mogelijkheid om samen met de collega keuringsinstellingen te blijven werken aan hoogstaande keuringen van sportvelden”, aldus Ron Leppers van SGS Intron. “We zien een meerwaarde in de samenwerking omdat we allemaal dezelfde doelstelling hebben als het gaat om de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van sportaccommodaties”, vult Sander van der Holst van Kiwa ISA Sport aan.

Ook worden de keuringsinstituten betrokken bij duurzame innovaties. Deze worden steeds vaker toegepast binnen de bouw en renovatie van sportaccommodaties. De betrokken partijen willen met het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem bestaande afspraken op het gebied van keuren, de wijze van rapporteren en te volgen procedures met elkaar verder ontwikkelen naar een nieuwe bouwstandaard. “Waarbij op duurzaamheidsvlak winst behaald kan worden door meer innovatie toe te staan”, besluit Thomassen.