22 juni 2022

Certificaten als bewijs van een goede en veilige sportaccommodatie

Via Sportinfrastructuur.nl kunnen keuringsinstanties de resultaten van een keuring invoeren ter certificering. Het kwaliteitszorgsysteem bevat een portaal waar alle keuringsinstituten gebruikmaken van hetzelfde keuringsproces. Hierdoor overleggen zij dezelfde meetresultaten, wat aanzienlijk bijdraagt aan de gelijkwaardigheid van de uiteindelijke keuringsrapportage. Door de resultaten van keuringen in een centraal portaal in te vullen, wordt het certificeren eenvoudiger en overzichtelijker. De resultaten van de keuring worden opgeslagen in een database en gebruikt om het accommodatiepaspoort te updaten.

Het keuringsproces verloopt als volgt:

  1. Aanmelden van een project bij het gekozen keuringsinstituut;
  2. Het keuringsinstituut maakt het project aan op Sportinfrastructuur;
  3. De certificatie fee wordt betaald aan het keuringsinstituut;
  4. Het keuringsinstituut beoordeelt de sportaccommodatie en voert de resultaten op sportinfrastructuur in;
  5. Het keuringsinstituut geeft een conclusie van de sportaccommodatie;
  6. Het keuringsrapport en de conclusie worden beoordeeld;
  7. Indien akkoord wordt een certificaat voor de betreffende sportdisciplines uitgebracht;
  8. Het certificaat wordt getoond in het accommodatiepaspoort.

Bij het positief doorlopen van alle procedures van het kwaliteitszorgsysteem en het behalen van alle gestelde normen (in de toekomst voorschriften) kan per sportaccommodatie (voetbalveld, tennisbaan, atletiekbaan) een certificaat worden verkregen. Op dit certificaat zijn een aantal onderdelen weergegeven zoals de locatie, de sport en disciplines, de leverancier en de naam van het sportproduct. Ook wordt de verenigingsnaam benoemd.

Naam aanpassen op het certificaat

Omdat via het kwaliteitszorgsysteem data van certificatie zoals keuringsresultaten en geldigheidsduur van certificaten in de toekomst wordt ontsloten is het nodig een uniek identificatienummer van verenigingen te hebben. Gekozen is om hiervoor het unieke KvK nummer te gebruiken en de bijbehorende naam van de vereniging op het certificaat te vermelden. Het kan voorkomen dat de naam die is geregistreerd bij het KvK niet meer als uw verenigingsnaam voelt. We adviseren u dan om bij het KvK uw naam te laten wijzigen zodat op certificaten de juiste vermelding kan worden weergegeven.

Meer te weten komen over het nieuwe kwaliteitszorgsysteem op Sportinfrastructuur.nl? Bekijk de brochure.