Nieuws

Het laatste nieuws op gebied van sportinfrastructuur

Filter nieuws op

Algemeen

28 februari 2023

Implementatie Kwaliteitszorgsysteem Sportinfrastructuur voor Tennis en Padel uitgesteld tot 1 oktober 2023

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het private certificeringssysteem voor de bouw van sportaccommodaties in Nederland vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl. Onderdelen van dit doorontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem zijn onder andere voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Dit nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties is per 1 januari 2023 van kracht geworden.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

31 januari 2023

Handreiking voor omgang met padel en geluidsproblematiek beschikbaar

‘Een praktisch handvat dat partijen kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid’.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

26 januari 2023

Accounts gemeenten voor toegang vernieuwde Kwaliteitszorgsysteem

Het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur is een van de zes doelen van het in 2018 getekende Sportakkoord. De ambitie uit het Sportakkoord is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. Een van de opdrachten uit het Sportakkoord was het realiseren van een platform en het vernieuwen van het verouderde Kwaliteitszorgsysteem.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

7 december 2022

Van Sportvloerenlijst naar Sportproductenlijst

Op de sportproductenlijst, voorheen sportvloerenlijst, staan alle sportproducten vermeld die goedgekeurd zijn voor competitiegebruik en trainingen van de betreffende sport en komen in aanmerking voor een certificaat. De producten op de lijst helpen de opdrachtgever te voldoen aan haar wettelijke zorgplicht dat het product geschikt is en voldoet aan de sportveiligheid en sportkwaliteit eisen voor beoogd gebruik. Tevens geeft de lijst inzicht in de geschikte producenten en aannemers/leveranciers die het betreffende sportproduct kunnen realiseren.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

20 oktober 2022

Projectupdate Kwaliteitszorgsysteem

Een van de opdrachten uit het Sportakkoord was het vernieuwen van het verouderde Kwaliteitszorgsysteem. Via deze projectupdate informeren we alle betrokkenen (bonden, gemeenten, marktpartijen) over de laatste stand van zaken in de aanloop naar de oplevering op 31 december 2022.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

22 juni 2022

Certificaten als bewijs van een goede en veilige sportaccommodatie

Via Sportinfrastructuur.nl kunnen keuringsinstanties de resultaten van een keuring invoeren ter certificering. Het kwaliteitszorgsysteem bevat een portaal waar alle keuringsinstituten gebruikmaken van hetzelfde keuringsproces. Hierdoor overleggen zij dezelfde meetresultaten, wat aanzienlijk bijdraagt aan de gelijkwaardigheid van de uiteindelijke keuringsrapportage. Door de resultaten van keuringen in een centraal portaal in te vullen, wordt het certificeren eenvoudiger en overzichtelijker. De resultaten van de keuring worden opgeslagen in een database en gebruikt om het accommodatiepaspoort te updaten.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

23 maart 2022

Voorstel wijziging standaard RAW bestekteksten

Voor contractvorming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de aanleg en renovatie van sportvloeren wordt vaak gebruik gemaakt van RAW bestekken. RAW bestekken zijn onder beheer van kennisinstituut CROW voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

18 maart 2022

Certificaatfee per 1 maart

Door goede afspraken tussen overheid, sport en de markt is de kwaliteit van sportaccommodaties in Nederland al jaren van hoog niveau. Dat willen we zo houden. Om voorschriften en certificering van accommodaties in de toekomst goed te faciliteren, ontwikkelen VSG, BSNC en NOC*NSF een nieuw Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

3 maart 2022

Informatiebrochure sportinfrastructuur.nl

Lees in bijgevoegde brochure alles over het digitale platform voor de juiste kennis en producten rondom sportaccommodaties.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

17 augustus 2021

Nieuwsberichten, Archief en Veelgestelde vragen beschikbaar

In opdracht van VSG, BSNC en NOC*NSF wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van sportinfrastructuur.nl. In fases worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het platform. Vanaf dinsdag 17 augustus zijn ‘nieuwsberichten’, ‘archief’ (voorschriften) en ‘veelgestelde vragen’ beschikbaar op sportinfrastructuur.nl.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron