7 december 2022

Van Sportvloerenlijst naar Sportproducten lijst

Op de sportproductenlijst, voorheen sportvloerenlijst, staan alle sportproducten vermeld die goedgekeurd zijn......

Op de sportproductenlijst, voorheen sportvloerenlijst, staan alle sportproducten vermeld die goedgekeurd zijn voor competitiegebruik en trainingen van de betreffende sport en komen in aanmerking voor een certificaat. De producten op de lijst helpen de opdrachtgever te voldoen aan haar wettelijke zorgplicht dat het product geschikt is en voldoet aan de sportveiligheid en sportkwaliteit eisen voor beoogd gebruik. Tevens geeft de lijst inzicht in de geschikte producenten en aannemers/leveranciers die het betreffende sportproduct kunnen realiseren.

De sportproductenlijst bestaat bij de introductie uit een lijst van geschikte onderbouwen, een lijst van geschikte fundaties en een lijst van sportvloeren (alleen de toplagen met sporttechnische prestatie). Keuze uit de lijst van onderbouwen en fundaties is niet verplicht maar een aanbeveling. Keuze van een sportvloer van de sportproductenlijst is een verplichting voor certificatie. Voor een goed overzicht voor opdrachtgevers en geïnteresseerden is een filter op basis van producteigenschappen gerealiseerd, ook is de samenstelling van de naamgeving van sportproducten gereguleerd waarmee in één oogopslag een duidelijk beeld ontstaat.

Sportproducten op de sportproductenlijst worden gekoppeld aan een producent en mogelijk meerdere aannemers/leveranciers. Ook is de mogelijkheid om meerdere uitvoeringen van een sportproduct onder eenzelfde vermelding op de sportproductenlijst te plaatsen. Hiermee verkleinen we het aantal sportproducten en vergroten we het overzicht op de lijst.

Ieder sportproduct dat op de sportproductenlijst is geplaatst dient vooraf volgens de betreffende handleiding te worden gemeten, de handleiding beschrijft de benodigde laboratoriumtesten, incl. het opstellen van een onderzoekrapport door een erkend instituut. Wanneer de eisen uit de handleiding worden behaald, wordt van het aangeboden product, in overleg met de producent, een productdeclaratie binnen de marges van de handleiding gemaakt. Deze productspecificaties dienen als referentie bij het in de praktijk verifiëren van het sportproduct ter certificatie van de sportaccommodatie en vervangen de bestaande (bedrijfsgebonden) materiaal technische normen.

Bestaande sportvloeren op de sportproductenlijst binnen het kwaliteitszorgsysteem worden per 1 februari 2023 inactief gemaakt. Producenten hebben vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid om hun producten opnieuw op de lijst geplaatst te krijgen onder vermelding van de nieuwe naam en productspecificaties met bijbehorende leveranciers/aannemers. Voor plaatsing op de sportproductenlijst is een licentie benodigd waarvoor de producent € 750,- verschuldigd is voor een periode van 3 jaar. Na 3 jaar is verlenging mogelijk voor een bedrag van € 500,- voor een periode van 2 jaar. Sportproducten welke op de sportproductenlijst zijn geplaatst in de periode 1 januari 2021 t/m 1 januari 2023 krijgen een gratis licentie tot 1 januari 2026.

Voor het opnieuw plaatsen van sportproducten op de sportproductenlijst kan contact worden opgenomen met NOC*NSF door een email te sturen aan info@sportinfrastructuur.nl onder vermelding van licentie sportproduct. Sportinfrastructuur neemt dan in januari 2023 contact met u op.