26 januari 2023

Accounts gemeenten voor toegang vernieuwde KZS

Het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur is een van de zes doelen van het in 2018 getekende Sportakkoord.

De ambitie uit het Sportakkoord is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. Een van de opdrachten uit het Sportakkoord was het realiseren van een platform en het vernieuwen van het verouderde Kwaliteitszorgsysteem.

Op 1 januari 2023 zal het platform Sportinfrastructuur met het vernieuwde Kwaliteitszorgsysteem sportaccommodatie volledig operationeel zijn. Met Sportinfrastructuur is het digitale platform gecreëerd dat alle expertise op het gebied van sportaccommodaties eenvoudig toegankelijk maakt. Het platform bevat de juiste kennis en producten voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de nieuwbouw, renovatie, exploitatie, gebruik of het beheer van binnen- en buitensportaccommodaties in Nederland. Denk aan gemeenten, sportclubs, sportbonden, aannemers, keuringsinstituten, adviesbureaus of architecten. Sportinfrastructuur faciliteert de branche en helpt sportend Nederland aan een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.

De afgelopen tweeëneenhalf jaar zijn veel betrokken partijen actief meegenomen in de ontwikkeling van het platform. Daarin hebben gemeenten, marktpartijen en sportbonden een belangrijke bijdrage geleverd, waarvoor dank. Vanaf 1 januari 2023 heeft iedere bezoeker een (betaalde) account nodig om toegang te krijgen tot het Kwaliteitszorgsysteem. Accounts zijn persoonsgebonden en hier zijn kosten aan verbonden. Hieronder de kosten voor gemeenten accounts:

 • 1 - 2 accounts: jaarlijks € 2.500,-
 • 3 – 5 accounts: jaarlijks € 3.500,-
 • 6 en meer accounts: jaarlijks € 4.000,-

Iedere actieve doelgroep in het systeem heeft doelgroep gebonden rechten toegewezen gekregen. Hieronder een overzicht van rechten en rollen per marktpartij:

Gemeenten (eigenaar)

De medewerker van de gemeente welke in het bezit is van een account heeft extra toegang tot:

Voorschriften, richtlijnen aanbevelingen

 • Inzien van sport specifieke voorschriften
 • Inzien van externe voorschriftenlinks van sportproducten waar de betreffende gemeente aan gekoppeld is
 • Automatische updates bij aanpassing van voorschriften

Programmaraad

 • Overzicht van bespreekpunten in de programmaraad;
 • Overzicht van besluiten in de programmaraad.

Procedures

 • Inzien van procedures en wijzigingen

Sportproductenlijst

 • Overzicht van geschikte sportproducten voor certificering sportaccommodaties.

Accommodatiepaspoort

 • Downloaden van certificaten van accommodaties waarvan de gemeente als eigenaar gerelateerd is
 • Automatische vermelding bij verlopen certificaat-
 • Downloaden van keuringsrapporten van accommodaties waarvan de gemeente als eigenaar gerelateerd is
 • Actueel inzicht in het gecertificeerd sportaanbod

Aanmeldprocedure

Graag willen wij jullie vragen om via info@sportinfrastructuur.nl aan te geven wie vanuit jullie organisatie een account wil. De procedure gaat als volgt:

 1. Meld je via info@sportinfrastructuur.nl aan.
 2. Geef de naam en email adres van de desbetreffende medewerker door.
 3. Geef adres gemeente aan.
 4. Geef factuur adres en eventuele PO-nummer door.
 5. Bij het volledig aanleveren van de gegevens ontvangt de desbetreffende medewerker via Microsoft een uitnodiging waarin vervolgstappen staan om toegang te krijgen tot het platform.

Wanneer de aanmelding niet goed verloopt, dan kunt u contact opnemen met info@sportinfrastructuur.nl of bellen naar Olaf van Erne 06 – 23754131 Coördinator Duurzame Sportinfrastructuur van de VSG.