10 november 2021

Sport NL Groen maakt verduurzaming sportclubs in Nederland toegankelijk

De komst van de nieuwe tool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. ‘Het is een mooi voorbeeld waarbij verschillende partijen de handen ineen slaan om verduurzaming in de sportsector te versnellen’, zeggen de gezamenlijke partners van de Routekaart Verduurzaming Sport.

Zonnepanelen

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport, een initiatief van NOC*NSF, het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Om deze doelstellingen te realiseren, is in samenwerking met CFP Green Buildings op 10 november de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd.

Sport NL Groen maakt verduurzamen eenvoudig en winstgevend

De Rijksoverheid, sportsector en gemeenten trekken gezamenlijk op om de duurzaamheidsambities in de sportsector waar te maken. Sport NL Groen biedt een waardevolle bijdrage hierin. Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. Alle sportclubs, maar ook gemeenten krijgen gratis advies krijgen van energiecoaches over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Behalve duurzaamheidsadvies, kunnen sportclubs informatie krijgen over landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden. Clubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen.

Over de Routekaart Verduurzaming Sport

Sport NL Groen is een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. De volgende organisaties werken gezamenlijk aan het realiseren van de missie en ambities van deze Routekaart: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Sport NL Groen is ontwikkeld en wordt onderhouden door het bedrijf CFP Green Buildings.

Ga naar Sport NL Groen