28 februari 2023

Implementatie Kwaliteitszorgsysteem Sportinfrastructuur voor Tennis en Padel uitgesteld tot 1 oktober 2023

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het private certificeringssysteem voor de bouw van sportaccommodaties in Nederland vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl. Onderdelen van dit doorontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem zijn onder andere voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Dit nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties is per 1 januari 2023 van kracht geworden.

In overleg met de brancheverenigingen VTN (Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland) en VPN (Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland), de tennis- en padelbond KNLTB en NOC*NSF is afgesproken om niet eerder dan 1 oktober 2023 van start te gaan met het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor de realisatie van tennis- en padelbanen. Partijen hebben vastgesteld dat de implementatie op 1 april a.s., de eerder bepaalde invoeringsdatum voor deze sporten, niet haalbaar is. Uitstel geeft NOC*NSF, KNLTB, VTN en VPN ruimte om de procedures en handleidingen nader uit te werken en af te stemmen op de specifieke dynamiek en wijze van organisatie van de betrokken doelgroepen. De verwachting is dat voor de zomer de concept-uitwerkingen van handleidingen en procedures kunnen worden voorgelegd aan de achterban, waarna invoering aan het begin van het vierde kwartaal 2023 kan plaatsvinden.