30 mei 2023

Implementatie indoor sportaccommodaties KZS

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het private certificeringssysteem van sportaccommodaties vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl.

Onderdelen van dit doorontwikkelde kwaliteitszorgsysteem zijn voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch, voorheen normen), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Het nieuwe kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties gaat per 1 januari 2023 van start.

In overleg met de VSG (Vereniging Sport Gemeenten) en NOC*NSF is afgesproken om de start van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem voor indoor sportaccommodaties verder uit te werken in 2023 waarbij implementatie en certificering van binnen sportaccommodaties per 1 januari 2024 voor sportgebruik het streven is. Wij zullen u hierover tijdig informeren.

Bij de uitwerking wordt rekening gehouden om de procedures en handleidingen, die zich op bepaalde onderdelen anders tot elkaar verhouden dan bij buitensportaccommodaties, nader uit te werken en passend te maken. Tot dat moment, dus tijdelijk, blijven de bekende NOC*NSF normen van toepassing, deze zijn te vinden via:

Voor een juiste interpretatief van normen en juiste uitvoering van binnensportaccommodaties is het sterk aan te bevelen om contact op te nemen met de individuele sportbonden voor de juiste informatie. Dit om te voorkomen dat er onbedoeld fouten sluipen in de programma’s van eisen die worden opgesteld. Contact kan worden opgenomen door uw vraag te sturen aan info@sportinfrastructuur.nl