9 juli 2024

Ontsluiting van kennis over natuurinclusieve sportlocaties gestart

Met een symbolische overhandiging van het themanummer van Sportaccom over natuurinclusiviteit aan HISWA-RECRON-voorzitter Geert Dijks, werd op 26 juni de eerste kennisdag over natuurinclusieve sportlocaties geopend.

Foto: Geert Dijks (directeur HISWA-RECRON en domeinleider Natuurinclusief Vrijetijdseconomie) krijgt het themanummer van Sportaccom overhandigd door Eibert Jongsma (Senior Adviseur Public Affairs NOC*NSF)

Op Papendal kwamen bijna 100 geïnteresseerden samen om natuurinclusie in de sportomgeving op de kaart te zetten. Duidelijk werd dat sport en recreatie, in samenwerking met zowel landelijke, provinciale als lokale overheid de komende jaren grote stappen kunnen zetten. Het bestaansrecht, of de ‘license to operate’ zoals een van de sprekers het noemde, wordt er sterk mee vergroot. Natuurinclusie voegt waarde toe en de aanwezigen werden op dat vlak de koplopers in Nederland genoemd.

Kennisbundeling

Het komen tot natuurinclusievere sportlocaties, waar gevolgen van klimaatverandering opgevangen worden en waar biodiversiteit gestimuleerd wordt, is één van de doelen uit de Routekaart Verduurzaming Sport. NOC*NSF was als Routekaart-partner afgelopen jaar kartrekker van een project waarin vijf living labs over natuurinclusie tot stand gebracht zijn. De kennisdag is één van de manieren om de opgedane inzichten te delen. Die kennisdeling wordt voortgezet met het themanummer van Sportaccom en het inrichten van een kennisdossier op Sportinfrastructuur.nl waar alle relevante publicaties over het onderwerp gebundeld zijn. Het dossier is intussen aangevuld met de presentaties die tijdens de kennisdag gegeven zijn.

Verder lezen

Geïnteresseerden kunnen de special van Sportaccom nabestellen door een bericht te sturen aan info@sportinfrastructuur.nl. Het kennisdossier over natuurinclusieve sportlocaties is te vinden op Sportinfrastructuur.nl in de Kennisbank. Andere terugblikken op de kennisdag zijn te vinden via Sport&Strategie en via Duurzame Sportsector.