18 maart 2022

Certificaatfee per 1 maart

Door goede afspraken tussen overheid, sport en de markt is de kwaliteit van sportaccommodaties in Nederland al jaren van hoog niveau. Dat willen we zo houden. Om voorschriften en certificering van accommodaties in de toekomst goed te faciliteren, ontwikkelen VSG, BSNC en NOC*NSF een nieuw Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties.

Het Kwaliteitszorgsysteem geeft invulling aan het voldoen aan de (wettelijke) zorgplicht voor eigenaren van sportaccommodaties, zoals gemeenten, verenigingen en commerciële aanbieders. Het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem maakt de juiste informatie beter en sneller toegankelijk en versnelt het proces tot certificering. Dit resulteert in een goede, veilige en toekomstbestendige sportinfrastructuur en daar profiteert de gehele sportbranche van.

Sportaccommodaties dienen bij nieuwbouw en renovatie tenminste te voldoen aan een aantal voorschriften. Deze gaan bijvoorbeeld over sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid. Voldoet een sportaccommodatie aan alle voorschriften en zijn de procedures gevolgd, dan wordt deze vanuit het Kwaliteitszorgsysteem gecertificeerd.

Op 1 maart is het platform Sportinfrastructuur verder uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. De belangrijkste uitbreiding is de vernieuwde certifceringsprocedure. Waar voorheen gemeente, adviesbureau, aannemer of vereniging het project zelf moest registreren, hoeft dat vanaf 1 maart 2022 niet meer. Alle projecten worden door de geaccrediteerde keuringsinstituten aangemeld wanneer zij de opdracht hebben gekregen om het project te keuren.

Voor het gebruik van Sportinfrastructuur wordt de bijdrage Kwaliteitszorgsysteem per 1 maart 2022 omgezet naar een certificaatfee (variërend per type sportaccommodatie). De eigenaar van een accommodatie betaalt eenmalig een bijdrage voor certificering per veld of baan om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) zorgplicht en het in stand houden en verder ontwikkelen van een kwalitatief goede en veilige sportinfrastructuur.

De certificaatfee staat geheel los van de aanleg- en keuringskosten. Op deze manier deelt elke opdrachtgever in de kosten die bijdragen aan het borgen en verhogen van de kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland. Hierdoor is het bij de aanschaf mogelijk om richting de opdrachtgever zekerheid te bieden over de kwaliteit van een sportvloer en heeft de markt een goede houvast door de procedures die ten grondslag liggen aan de NOC*NSF Sportproductenlijst. De hoogte van de certificaat fee is afhankelijk van het type sport en is vastgesteld op:

 • Atletiek: €1.000,-
 • Voetbal: €1.000,-
 • Hercertificeren voetbal €250,-
 • Rugby: €1.000,-
 • Honk- en softbal: €1.000,-
 • Hockey: €750,-
 • Korfbal: €500,-
 • Handbal: €500,-
 • Jeugd voetbal/korfbal/hockey: €250,-
 • Tennis: €100,-
 • Padel: €100,-

Namens NOCNSF wordt door de geaccrediteerde keuringsinstituten de certificaat fee gefactureerd bij de opdrachtgever en doorgeleid naar NOC*NSF. De certificaat fee wordt apart vermeld in de offerte en gefactureerd zodat het voor de opdrachtgever inzichtelijk is wat de certificaatkosten zijn. Conform de reglementen van NOCNSF wordt het certificaat pas afgegeven als de certificaat fee is voldaan. Het certificaat is het fysieke bewijs dat het betreffende sportproduct voldoet aan de gestelde reglement- en veiligheidseisen. Dit certificaat wordt gehanteerd als minimale randvoorwaarde voor het spelen van competitiewedstrijden en toernooien die worden georganiseerd door de betreffende sportbond.