23 maart 2022

Voorstel wijziging standaard RAW bestekteksten

Voor contractvorming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de aanleg en renovatie van sportvloeren wordt vaak gebruik gemaakt van RAW bestekken. RAW bestekken zijn onder beheer van kennisinstituut CROW voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid.

De voorgestelde wijziging betreffen de hoofdcodes 712103 t/m 712107 van de 2020 sjablonen en gaan inhoudelijk over de volgende punten:

  • Naamwijziging sportvloerenlijst aanpassen in sportproductenlijst;
  • Statussen aanpassen naar mogelijkheden: ‘pilot’ en ‘goedgekeurd’;
  • Toevoegen aan betaling keuringskosten ‘en certificatiekosten’

In de praktijk bleek vaak discussie te zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de partij welke verantwoordelijk is voor de betaling van certificatiekosten. Met deze voorstellen tot wijziging hoopt Sportinfrastructuur de gebruikers van RAW bestekken duidelijkheid te geven over deze afspraken in de uitvoering.

Voordat wijzigingen door het CROW kunnen worden overgenomen vindt een proces plaats geleid door de hoofdstukbeheerder van de CROW. Over de status hiervan zullen we u op de hoogte houden. Tot die tijd adviseren wij gebruikers gebruik te maken van deficode 9 en handmatig de certificatiekosten toe te voegen aan de bestektekst.